"Backe Bergen AS skal være den foretrukne entreprenør"

Administrerende Direktør Svein Eian

Dette er Backe Bergen

Backe Bergen AS har alltid hatt den filosofi at selskapets hovedaktiva er de ansatte. Kompetanse, utviklingsmuligheter og trivsel er derfor nøkkelkriterier og avgjørende i vår filosofi. Vi skal være et selskap som man ønsker å være ansatt i og et selskap som man ønsker å jobbe sammen med fordi selskapet er kompetent, trygt og gir faglige utviklingsmuligheter gjennom utfordrende oppdrag. Dette medfører at våre oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere kan være trygg på at man har med et seriøst selskap å gjøre.   

Backe Bergen AS har hatt Bergen og omegn som sitt marked siden 1963. Vi er og skal være en totalentreprenør med hovedfokus på betongfaget som egenproduksjon. Det er med respekt og trygghet vi sier at Backe Bergen AS alltid har hatt ord på seg for å være en profesjonell, kompetent og dyktig aktør.

Selskapet har de senere år bygget en rekke kontorbygg, hotell og boligprosjekter i hoved- eller totalentreprise. Vi har også i økende grad medvirket i større offentlige rehabiliterings - og utviklingsprosjekter.

Lokal forankring - kollektiv styrke

Backe Bergen er en lokal totalentreprenør som behersker alle entrepriseformer innen nybygg og rehabilitering. Vår hovedstyrke - egenproduksjonen - er innen betong der vi utfører alle typer prosjekter for byggherrer innen offentlig og private marked.

Alt vi gjør bygger på kompetanse og kvalitet. Våre medarbeidere har lang og allsidig erfaring innenfor sine respektive fagområder. Dette kombinert med solid teoretisk bakgrunn og stort og kompetent nettverk av både lokale og nasjonale samarbeidspartnere sikrer trygge og kvalitative byggeprosesser. 

Backe Bergen er opplæringsbedrift som til enhver tid rekrutterer lærlinger. Videre investerer vi årlig mye i videre- og etterutdanning gjennom konsernets BackeSkole alene eller i kombinasjon med eksterne studier fra fagprøve til prosjektlederskole.

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Svein Eian 95 18 06 90 svein.eian@backe.no Administrerende Direktør
Alf Drivenes 98 44 98 80 alf.drivenes@backe.no Driftssjef
Reinert Forland 92 65 87 81 reinert.forland@backe.no Prosjektleder og fagansvarlig betong

Forventet produksjon 2018

0

I 2018 skal vi omsette for 170 millioner kroner. Byggeoppdragene vi utfører varierer fra næringsbygg, leilighetsbygg og offentlige prosjekter til produksjon av betongflåter. Vi rigger nå selskapet med mål om å doble omsetning i 2019.

H1 Verdi

0

Vår førsteprioritet er mennesket. Vi skal være en trygg og god arbeidsplass, både for egne ansatte, samarbeidspartnere og leverandører. Det gjelder både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljø.  

Feil på overleverte bygg

0

Alle prosjekter som er overlevert de siste årene er overlevert uten feil og til rett tid. Godt samarbeid og god kvalitet gir fornøyde kunder.

Sykefravær

0

​Korttids fravær gir ofte en pekepinn på trivsel og samarbeid i et selskap. Vårt korttidsfravær de siste årene har vært stabilt og er blant de laveste i bransjen.